• Letilo.se © 2011

 

Läsvärt

 

• Vem uppfann stigbygeln?»

 

Troligtvis kommer uppfinningen från Asien. Redan vid 1500 f Kr kom indier på idén att använda ett rep som ryttaren stack stortån i.

Men man utvecklade inte idén mer än så utan i stället var det kineserna som uppfann stigbygeln.

 

Den första avbilden av en ryttare med stigbyglar har man funnit i norra Kina från Jindynastins tid, omkring 300 e Kr.

 

 

Letilos Gästbok